მედროლი / MEDROL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002313
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მედროლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) MEDROL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: methilprednisolon
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 32მგ ტაბლეტი #20 მინის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 32mg #20 in glass flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 20.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 20.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპანია ფაიზერ ლუქსემბურგ სარლის წარმომადგენლობა საქართველოში
ცვლილება II რიგის ცვლილება - მოქმედების ძალის ცვლილება/დამატება.
ცვლილება "ბრძ#02-1173/ო 03.11.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Medrol® 32 mg, 32მგ ტაბლეტი №20 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Pfizer Italia S.r.l (იტალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Pfizer Europe MA EEIG (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 20.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 03.11.11
2. აღიარებითი 03.11.11
3. აღიარებითი 03.11.11