კაპტოპრილი mcc 25 მგ / CAPTOPRIL mcc 25 mg
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002662
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კაპტოპრილი mcc 25 მგ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CAPTOPRIL mcc 25 mg
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Captopril
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 25მგ ტაბლეტი #30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 25mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Romania
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 31.05.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 02.07.10
2. აღიარებითი 02.07.10