უნაზინი / UNASYN
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002224
სავაჭრო დასახელება (ქართ) უნაზინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) UNASYN
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: SULBACTAM/AMPICILLIN
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1,5გ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Powder 1,5g for solution for I.V. and I.M. injection in vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპანია ფაიზერ ლუქსემბურგ სარლის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში
ცვლილება "ბრძ#02-1062/ო 13.10.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: UNASYN®, 1გ/0,5გ 1,5გ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში მწარმოებელი - Pfizer Italia S.r.L. (იტალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - PFIZER EUROPE MA EEIG (ინგლისი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 13.10.11
2. აღიარებითი 13.10.11
1. 07.05.10
2. 07.05.10