აპილაკი გრინდექსი / APILAK GRINDEKS
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001755
სავაჭრო დასახელება (ქართ) აპილაკი გრინდექსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) APILAK GRINDEKS
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug (Gelee Royal)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10მგ საწუწნი ტაბლეტი №25
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Latvia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.01.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს გრინდექსის წარმომადგენლობა საქართველოში
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 22.02.10
2. 22.02.10