ჰელმადოლი / HELMADOL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001753
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ჰელმადოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) HELMADOL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Albendazole
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №2
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film- Coated tablets 200mg #2
მწარმოებელი ქვეყანა: Egypt
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.01.2012
გაცემის რეჟიმი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ვორლდ მედიცინის წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვა–მარკირების ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 22.02.10
2. 22.02.10