აკრეტანი-სანოველი / ACRETAN-SANOVEL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001745
სავაჭრო დასახელება (ქართ) აკრეტანი-სანოველი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) ACRETAN-SANOVEL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Montelukast
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №28
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 10mg #28
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 28.12.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოველ-ჯორჯია
ცვლილება II რიგის ცვლილება - მოქმედების ძალის ცვლილება (დამატება).
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 22.02.10