აჯიქოლდი / AgiCOLD
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002816
სავაჭრო დასახელება (ქართ) აჯიქოლდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) AgiCOLD
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ტაბლეტი №100 (№ 4 ტაბლეტი ქაღალდის კონვერტში მოთავსებულ ბლისტერზე, № 25 ბლისტერი მუყაოს კოლოფში)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets #100 ( Tablets #4 on blister in carton envelope, #25 blisters in carton pack)
მწარმოებელი ქვეყანა: India
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 19.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 19.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გულინა პარუნაშვილი
კომენტარები