აჯიქოლდი / AgiCOLD
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002815
სავაჭრო დასახელება (ქართ) აჯიქოლდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) AgiCOLD
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ტაბლეტი № 4 ქაღალდის კონვერტში მოთავსებულ ბლისტერზე
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets #4 on blister in carton envelope
მწარმოებელი ქვეყანა: India
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 19.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 19.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გულინა პარუნაშვილი
კომენტარები
   
  დაბრუნება