იზოპტინი / Isoptin®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002804
სავაჭრო დასახელება (ქართ) იზოპტინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Isoptin®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Verapamil Hydrochloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 80მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 80mg #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპანია ასპიფორი
ცვლილება "II რიგის ცვლილება - გამოყენების ახალი მეთოდის დამატება (კერძოდ გამოყენების ასაკობრივი ჯგუფის დამატება) I რიგის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება "
ცვლილება "ბრძ№02-179/ო 07.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Isoptin® 80, 80მგ შემოგარსული ტაბლეტი №40 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Abbott GmbH & Co. KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. (პოლონეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
ცვლილება 11.07.2012 ინსტრუქციის კორექცია
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 07.02.12
2. აღიარებითი 07.02.12