იზოპტინი / Isoptin®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002803
სავაჭრო დასახელება (ქართ) იზოპტინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Isoptin®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Verapamil Hydrochloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 40მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 40mg #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპანია ასპიფორი
ცვლილება "II რიგის ცვლილება - გამოყენების ახალი მეთოდის დამატება (კერძოდ გამოყენების ასაკობრივი ჯგუფის დამატება) I რიგის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება "
ცვლილება "ბრძ#02-1210/ო 11.11.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Isoptin® 40, 40მგ შემოგარსული ტაბლეტი №40 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდებისა და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Abbot GmbH & Co. KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o. (პოლონეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
ცვლილება "11.07.2012 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის დიზაინის ცვლილება, ინსტრუქციის კორექცია I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - უმნიშვნელო ცვლილება ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 11.11.11
2. აღიარებითი 11.11.11