გა-40 / GA-40
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002738
სავაჭრო დასახელება (ქართ) გა-40
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) GA-40
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1მგ ლიოფილიზირებული ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 1mg Lyophilized powder for solution for injection in vial #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 08.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 08.07.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ბ ტიპის ცვლილების გათვალისწინებით - ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება-არააქტიური სუბსტანციის რაოდენობის ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება