თეოტარდი / Theotard
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001729
სავაჭრო დასახელება (ქართ) თეოტარდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Theotard
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Theofilin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200მგ პროლონგირებული გამონთავისუფლების კაფსულა №40
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Slovenia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 26.09.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ-ფარმა
ცვლილება "I რიგის ა ტიპის ცვლილება – მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება; I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - უმნიშვნელო ცვლილება ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში. "
ცვლილება "ბრძ№ 02-995/ო 26.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Teotard® 200, 200მგ პროლონგირებული გამოთავისუფლების კაფსულა №40 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - KRKA, d.d., Novo mesto (სლოვენია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - KRKA, d.d., Novo mesto (სლოვენია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 26.09.2012 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1055/ო 04.07.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Teotard® 200, 200მგ გახანგრძლივებული გამოთავისუფლების კაფსულა №40 მწარმოებელი - KRKA d.d. Novo mesto (სლოვენია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - KRKA d.d. Novo mesto (სლოვენია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „UNITED PHARMA“ (საქართველო) რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 26.09.2012 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 15.02.10
2. 15.02.10