კარბამაზეპინი / Carbamazepine
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001726
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კარბამაზეპინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Carbamazepine
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Carbamazepine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 400მგ ტაბლეტი №100 (10X10) ბლისტერზე
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 400mg tablets #100 (10x10) in blister
მწარმოებელი ქვეყანა: India
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 02.02.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
საქ. საზ. ჯანდაცვისა და განვითარების ფონდი
ცვლილება I რიგის „ა“ და „ბ“ ტიპის ცვლილება - შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილება (დამატება) და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში, პირველადი შეფუთვის ფორმის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 15.02.10
2. 15.02.10