ჰიდროკორტიზონ-რიხტერი / HYDROCORTISON-RICHTER
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001711
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ჰიდროკორტიზონ-რიხტერი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) HYDROCORTISON-RICHTER
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: hydrocortisone+lidocaine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5მლ ინტრაარტიკულური და პერიარტიკულური საინექციო მიკროკრისტალური სუსპენზია მინის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 03.11.2010
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გედეონ რიხტერის წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში და შესაბამისი ცვლილება მარკირებაზე და ინსტრუქციაში.
კომენტარები
   
  დაბრუნება