კვამატელი / QUAMATEL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001707
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კვამატელი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) QUAMATEL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Famotidine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 40მგ აპკით შემოგარსული ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets 40mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 03.11.2010
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გედეონ რიხტერის წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში და შესაბამისი ცვლილება მარკირებაზე და ინსტრუქციაში.
კომენტარები
   
  დაბრუნება