დოქსი-ჰემი / DOXI-HEM®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001696
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დოქსი-ჰემი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DOXI-HEM®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Kalciumis dobezolati
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500მგ კაფსულა №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules 500mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Serbia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.02.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ჰემოფარმის წარმომადგენლობა
ცვლილება 04.07.2012 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება; ინსტრუქციის კორექცია.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 15.02.10
2. 15.02.10