ნახშირი გააქტივებული წითელი A / Medical Charcoal Tsiteli A
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002701
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნახშირი გააქტივებული წითელი A
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Medical Charcoal Tsiteli A
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Charcoal
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0,25გ ტაბლეტი №10300
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 0,25g #10X300
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.06.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება "I რიგის ა ტიპის ცვლილება – შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილება; შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში. I რიგის ბ ტიპის ცვლილება – პირველადი შეფუთვის შემადგენლობის ხარისხობრივი ცვლილება; "
კომენტარები
   
  დაბრუნება