პიკოვიტი D / Pikovit® D
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002700
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პიკოვიტი D
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Pikovit® D
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): პასტილა №30 (4 წლის ზევით ასაკის ბავშვებისათვის)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Patila #30 ( for Chilren over 4 years old)
მწარმოებელი ქვეყანა: Slovenia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.01.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ-ფარმა
ცვლილება I რიგის ა და ბ ტიპის ცვლილება - უმნიშვნელო ცვლილება ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში, ლიცენზირებისას მითითებული ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის გახანგრძლივება და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში, პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 02.07.10
2. 02.07.10