ლამიქტალი / Lamictal
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002675
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლამიქტალი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Lamictal
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Lamotrigine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 100mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.07.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.10.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ეი-ბი-სი ფარმაცია
ცვლილება უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემით:
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 02.07.10
2.აღიარებითი 02.07.10
3.აღიარებითი 02.07.10