ინფანრიქსი / InfanrixTM
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001804
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ინფანრიქსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) InfanrixTM
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Vaccine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.5მლ (1 დოზა) დიფტერიის, ტეტანუსის, აცელულარული ყივანახველას კომბინირებული ვაქცინა შპრიცში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Combined Diphetheria, Tetanus, acellular Pertussis vaccine 0,5ml (1 Dose) in prefilled syringe
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 09.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 09.03.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსოსმიტკალინის წარმომადგენლობა
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 09.03.10
2. 09.03.10