დიკორტინეფი / DICORTINEF
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002078
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიკორტინეფი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DICORTINEF
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): (2500სე+25სე+1.0მგ)/მლ 5მლ თვალის და ყურის წვეთები სუსპენზიის სახით პოლიეთილენის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Eye and ear drops (2500IU+25IU+1.0mg)ml 5ml suspension in polyethylene flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს გეა
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 22.04.10
2. 22.04.10