ციპროფლავი 0.3% / CIPROFLAV 0.3%
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002076
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ციპროფლავი 0.3%
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CIPROFLAV 0.3%
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ciprofloxacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 3მგ/მლ 5მლ თვალის წვეთები ხსნარის სახით პოლიეთილენის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Eye drops 3mg/ml 5ml in polyethylene flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს გეა
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 22.04.10
2. 22.04.10