პაკლიტაქსელი ლეკი / PACLITAXEL LEK®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002063
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პაკლიტაქსელი ლეკი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) PACLITAXEL LEK®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Paclitaxel
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 6მგ/მლ (300მგ/50მლ) 50მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატი ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Concentrate for preparation of solution 6mg/ml (300mg/50ml) 50ml for I.V. infusion in vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ლეკ ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 22.04.10
2. 22.04.10