ფეროვენი / FERROVEN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002138
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფეროვენი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) FERROVEN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Iron Sucrose
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მგ/5მლ 5მლ ი.ვ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 100mg/5ml Solution 5ml for I.V. injection in ampoules #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გულინა პარუნაშვილი
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 30.04.10
2. 30.04.10