მედიფონი / Medifon®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001857
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მედიფონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Medifon®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): საწუწნი ტაბლეტები №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Lozenges #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Portugal
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 20.01.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ავიტა
ცვლილება "I რიგის “ა“ ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის დიზაინის ცვლილება; I რიგის “ბ“ტიპის ცვლილება - უმნიშვნელო ცვლილება ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში - მეორეული შესაფუთი მასალის ხარისხობრივი ცვლილება. "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 15.03.10
2. 15.03.10