ამლოდიგამა / AMLODIGAMMA
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001855
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ამლოდიგამა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) AMLODIGAMMA
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Amlodipine (Amlodipine besilate)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5მგ ტაბლეტი №30 და №100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 5mg #30 and #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 24.01.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება II რიგის ცვლილება (აქტიური ნივთიერებების ცვლილებები - აქტიური ნივთიერების შეცვლა სხვა მარილოვანი წარმოებულით; წარმოების ადგილის ცვლილება-საბოლოო შემფუთავისა და სერიის გამომშვების ცვლილება, შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში.
ცვლილება "ბრძ№02-560/ო 10.04.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Amlodigamma® TOP 5 mg Tabletten, 5მგ ტაბლეტი №20 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდებისა და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Generosan GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Wörwag Pharma GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - გერმანია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 20.01.2014 "
ცვლილება "ბრძ№02-749/ო 15.05.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Amlodigamma® 5 mg tablets, 5მგ ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Mauermann Arzneimittel KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Wörwag Pharma GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 20.01.2014 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 15.03.10
2. 15.03.10
1. აღიარებითი 11.04.12
2. აღიარებითი 11.04.12
1. აღიარებითი 15.05.12
2. აღიარებითი 15.05.12
3. აღიარებითი 15.05.12
4. აღიარებითი 15.05.12