ლევოქსიმედი / LEVOXIMED
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001958
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლევოქსიმედი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) LEVOXIMED
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Levofloxacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500 მგ/100მლ 100მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 500mg/100ml 100ml for I.V. infusion in vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Egypt
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 24.11.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ვორლდ მედიცინის წარმომადგენლობა საქართველოში
ცვლილება I რიგის „ა“ და „ბ“ ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება, უმნიშვნელო ცვლილებები ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 29.03.10