კო-ტრიმოქსაზოლი / CO-TRIMOXAZOLE
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001954
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კო-ტრიმოქსაზოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CO-TRIMOXAZOLE
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Co-trimoxazole
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 480მგ ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 480mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Republic of Belarus
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.03.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება – ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში და შესაბამისი ცვლილება მარკირებაზე და ინსტრუქციაში.
კომენტარები
   
  დაბრუნება