ნატრიუმის ქლორიდი / Sodium Chloride
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001952
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნატრიუმის ქლორიდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Sodium Chloride
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Sodium Chloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0,9% 5მლ იზოტონური კანქვეშ შესაყვანი და ი.ვ. საინექციო ხსნარი ამპულა №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Republic of Belarus
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.02.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება – ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში და შესაბამისი ცვლილება მარკირებაზე და ინსტრუქციაში.
კომენტარები
   
  დაბრუნება