დიკლოფენაკ ნატრიუმი / Diclofenac Sodium
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001951
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიკლოფენაკ ნატრიუმი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Diclofenac Sodium
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Diclofenac Sodium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 2,5% 3მლ ი.მ საინექციო ხსნარი ამპულა №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution for I.M. injection 2,5% 3ml in ampules #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Republic of Belarus
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.04.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ტონუსი
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება – ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში და შესაბამისი ცვლილება მარკირებაზე და ინსტრუქციაში.
ცვლილება "18.06.2012 II რიგის ცვლილება - პირველადი შეფუთვის შემადგენლობის ხარისხობრივი ცვლილება/დამატება, (სტერილური ფარმაცევტული პროდუქტისათვის); I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 29.03.10
2. 29.03.10