დიანილი პდ4 გლუკოზა 2.27% / DIANEAL PD4 Glucose 2.27%
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001930
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიანილი პდ4 გლუკოზა 2.27%
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) DIANEAL PD4 Glucose 2.27%
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 2.27% 3000მლ პერიტონეალური სადიალიზო ხსნარი TwinBag -ის პლასტიკურ შეფუთვაში (კონტეინერში)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 2.27% 3000ml solution for peritoneal dialysis in plastic container -Twinbeg
მწარმოებელი ქვეყანა: Ireland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.03.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს კომპანია მედინსერვი
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 29.03.10