სულბინი / SULBIN
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002650
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სულბინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) SULBIN
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug (Ampicillin sodium, Sulbactam sodium)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 750 მგ ფხვნილი ი.მ. და ი.ვ. საინიექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Powder 750mg for solution for I.M. and I.V. injection in vial #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Egypt
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 29.01.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს იბერი +
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება – პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება