კაფეტინი / caffetin®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002643
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კაფეტინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) caffetin®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug ( Paracetamol, Propyphenazone, Caffeine, Codeine)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ტაბლეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Republic of Macedonia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი ფორმა #2 (Iჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს კომპანია მედინსერვი
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება