პურეგონი 300სე/0,36მლ / Follitropin Beta
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002633
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პურეგონი 300სე/0,36მლ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Follitropin Beta
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: 300IU/0.36ml (833IU/1ml) 0.480ml Solution for S/C injection in Cartridge + single-use syring #6 (#3+#3 in mono package) in package
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 300სე/0.36მლ (833სე/1მლ) 0.480მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი კარტრიჯში+ ერთჯერადი ნემსი №6 (№3+№3 ცალ-ცალკე შეფუთვებში) შეფუთვაში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 300IU/0.36ml (833IU/1ml) 0.480ml Solution for S/C injection in Cartridge + single-use syring #6 (#3+#3 in mono package) in package
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ-ფარმა
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 30.05.11
2. 30.05.11