პრეგნილი / PREGNYL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002632
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პრეგნილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) PREGNYL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Chorionic Gonadotropin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5000სე ი.მ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ლიოფილიზატი ამპულა №3 + გამხსნელი-1მლ 0.9% ნატრიუმის ქლორიდის ხსნარი ამპულა №3
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 5000IU Powder for solution for I.M. and S/C injection in ampoules #3 + solvent -1ml 0.9% Sodium Chloride solution in ampoules #3
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ-ფარმა
ცვლილება "brZ#02-96/o 23.01.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Pregnyl® 5000 j.m., 5000ს.ე. ი.მ. და კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფხვნილი ამპულა #1+ გამხსნელი 0,9% ნატრიუმის ქლორიდის ხსნარი ამპულა #1 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდებისა და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - N.V. Organon (ჰოლანდია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - N.V. Organon (ჰოლანდია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - ზაალ გამყრელიძე რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 25.06.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 23.01.12
2. 23.01.12