ოვესტინი / OVESTIN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002630
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ოვესტინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) OVESTIN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Estriol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.5მგ ვაგინალური სუპოზიტორია №15
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Vaginal suppositories 0.5mg #15
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ-ფარმა
ცვლილება 11.06.2012 I რიგის ა ტიპის ცვლილება- მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება, ინსტრუქციის კორექცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 11.06.12
2. 11.06.12