ორგალუტრანი / ORGALUTRAN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002629
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ორგალუტრანი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) ORGALUTRAN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ganirelix acetate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.25მგ/0.5მლ (1დოზა) 0.5მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი წინასწარ შევსებულ მზა შპრიცში №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.25mg/0.5ml (1dose) solution 0.5ml for S/C injection in pre-filled syrung #5
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ-ფარმა
კომენტარები