მარველონი / MARVELON®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002627
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მარველონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) MARVELON®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug (Desogestrel/Ethinylestradiol)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): ტაბლეტი №21
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets #21
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ-ფარმა
ცვლილება "ბრძ№ 02-1036/ო 29.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Marvelon®, 0,15მგ/0,03მგ ტაბლეტი №63 მწარმოებელი - N.V. Organon (ჰოლანდია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - N.V. Organon (ჰოლანდია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 25.06.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება