ოლფენი-50 ლაქტაბი / OLFEN™-50 Lactab
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002283
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ოლფენი-50 ლაქტაბი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) OLFEN™-50 Lactab
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Diclofenac sodium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 50mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Switzerland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 31.07.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება I რიგის “ა“ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება.
კომენტარები