ესპუმიზანი L / ESPUMISAN® L
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002286
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ესპუმიზანი L
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) ESPUMISAN® L
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Simeticone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 30 მლ 40 მგ/მლ შიგნით მისაღები ემულსია ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Oral Emulsion 30ml 40mg/ml in flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.05.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ბერლინ ხემის წარმომადგენლობა
ცვლილება "I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვის მარკირების ცვლილება, ცვლილება გამოყენების ინსტრუქციაში; I რიგის ბ ტიპის ცვლილება – არაფარმაკოპეული დამხმარე ნივთიერების გამცოდის მეთოდის ცვლილება; მზა პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება. "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 14.05.10
2. 14.05.10