ზანტაკი / Zantac®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002233
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ზანტაკი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Zantac®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ranitidine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 300მგ ტაბლეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 300mg #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსოსმიტკლაინის წარმომაგდენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ#02-811/ო 31.08.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Zantac® 300 mg, 300მგ შემოგარსული ტაბლეტი №14 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელებისა და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Glaxo Wellcome S.A. (ესპანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - GlaxoSmithKline S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს “ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
კომენტარები
   
1.აღიარებითი 31.08.2011
2.აღიარებითი 31.08.2011
1. 07.05.10
2. 07.05.10