თეოტარდი / Theotard
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001730
სავაჭრო დასახელება (ქართ) თეოტარდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Theotard
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Theofilin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 350მგ პროლონგირებული გამოთავისუფლების კაფსულა №40
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Slovenia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 26.09.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს პსპ-ფარმა
ცვლილება "I რიგის ა ტიპის ცვლილება – მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება; I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - უმნიშვნელო ცვლილება ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში. "
ცვლილება "ბრძ#02-709/ო 09.08.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტების განსხვავებული შეფუთვა მარკირება: 1.23. Teotard® 350, 350მგ პროლონგირებული გამოთავისუფლების კაფსულა №40 ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - KRKA, d.d., Novo mesto (სლოვენია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 26.09.2012 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 09.08.2011
2.აღიარებითი 09.08.2011
1. 15.02.10
2. 15.02.10