კორვატონი / CORVATON
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001853
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კორვატონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CORVATON
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Molsidomine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 4მგ ტაბლეტი N30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 4mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.03.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით (II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოფი-ავენტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება 03.08.2011 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 03.08.11
1. 15.03.10