მედროლი / MEDROL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002311
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მედროლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) MEDROL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: methilprednisolon
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 4მგ ტაბლეტი №100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 4mg #30 on blister
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 20.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 20.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპანია ფაიზერ ლუქსემბურგ სარლის საქართველოში წარამომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ#02-621/ო 21.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:. MEDROL® 4mg, 4მგ ტაბლეტი №100 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდებისა და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Pharmacia Italia S.p.A. (იტალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Pfizer Enterprises SARL (ლუქსემბურგი) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - გიორგი ქავთარაძე რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 20.05.2015 "
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია II რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - წარმოების ადგილის - მწარმოებლის ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ№02-1389/ო 19.12.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: 1.8. MEDROL®, 4მგ ტაბლეტი №100 ბლისტერზე ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Pfizer Manufacturing Belgium N.V. (ბელგია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Pfizer Europe MA EEIG (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლიტვა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 20.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 21.07.11
2.აღიარებითი 21.07.11
1. აღიარებითი 19.12.11
2. აღიარებითი 19.12.11