ტევეტენი / TEVETEN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002222
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტევეტენი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) TEVETEN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _ (Eprosartan)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 600მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets 600mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით (II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სოლვეი ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა საქართველოში
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ#02-709/ო 09.08.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტების განსხვავებული შეფუთვა მარკირება: TEVETEN® 600 mg, 600მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელებისა და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Solvay Pharmaceuticals S.A.S (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Solvay Pharmaceuticals B.V. (ნიდერლანდები) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს “ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება "ბრძ#02-1219/ო 16.11.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: TEVETEN®, 600მგ შემოგარსული ტაბლეტი №14 მწარმოებელი - Solvay Pharmaceuticals (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Solvay Pharmaceuticals B.V. (ჰოლანდია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 09.08.2011
2.აღიარებითი 09.08.2011
1. 07.05.10
2. 07.05.10
1. აღიარებითი 16.11.11
2. აღიარებითი 16.11.11