ტევეტენ პლიუსი / TEVETEN® Plus
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002223
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტევეტენ პლიუსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) TEVETEN® Plus
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _ (Eprosartan)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 600 მგ/12,5 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film-coated tablets 600/12,5mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით (II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სოლვეი ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა საქართველოში
ცვლილება "ბრძ#02-621/ო 21.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: . TEVETEN® PLUS, 600 მგ/12,5 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №28 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Abbott Products GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Abbott Products M.E.П.E (საბერძნეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საბერძნეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 07.05.2015 "
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 21.07.11
2.აღიარებითი 21.07.11
1. 07.05.10
2. 07.05.10