ცეფორალ სოლუტაბი / CEPHORAL SOLUTAB
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002622
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ცეფორალ სოლუტაბი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CEPHORAL SOLUTAB
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Cefixime
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 400მგ დისპერგირებადი ტაბლეტი №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Disperssible tablets 400mg #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.06.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.06.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასტელას წარმომადგენელი დ.კუპრაშვილი
ცვლილება 08.07.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება, ინსტრუქციის კორექცია.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 08.07.11
2. 08.07.11