სუმეტროლიმი / Sumetrolim®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002145
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სუმეტროლიმი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Sumetrolim®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Co-trimoxazole
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 400მგ/80მგ ტაბლეტი #20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 400mg/80mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ეგის ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 08.06.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - აქტიური სუბსტანციის მწარმოებლის ცვლილება/დამატება.
ცვლილება "ბრძ#02-709/ო 09.08.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტების განსხვავებული შეფუთვა მარკირება: Sumetrolim®, 400მგ/80მგ ტაბლეტი №20 მწარმოებელი - EGIS PHARMACEUTICALS PLC (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.04.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1221/ო 06.08.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Sumetrolim® 400 mg/80 mg, 400მგ/80მგ ტაბლეტი №20 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - EGIS Pharmaceuticals PLC (უნგრეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - EGIS Pharmaceuticals PLC (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.04.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 09.08.2011