სუმამედი / Sumamed®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002827
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სუმამედი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Sumamed®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Azitromycin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი #3
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Film coated tablets 500mg #3
მწარმოებელი ქვეყანა: Croatia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 19.07.2011
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 28.12.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით (II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ტევა ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა საქართველოში
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის დიზაინის ცვლილება
ცვლილება 25.05.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვა-მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ#02-1130/ო 26.10.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Sumamed® 500 mg, 500 მგ შემოგარსული ტაბლეტი №3 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - PLIVA Krakow S.A. (პოლონეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Teva Pharma B.V. (ნიდერლანდები) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ტონუსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 28.12.2012 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-373/ო 13.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Sumamed® 500 mg, 500მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №3 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - PLIVA Hrvatska d.o.o. (ხორვატია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - PLIVA LJUBLJANA d.o.o. (სლოვენია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 28.12.2012 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 26.10.11
2. აღიარებითი 26.10.11
3. აღიარებითი 26.10.11
1. 25.05.11
2. 25.05.11
1. აღიარებითი 13.03.12
2. აღიარებითი 13.03.12
3. აღიარებითი 13.03.12
4. აღიარებითი 13.03.12