ციკლოფერონი / CYCLOFERON®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002231
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ციკლოფერონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CYCLOFERON®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5% 5მლ ადგილობრივი გამოყენების ლინიმენტი ალუმინის ტუბში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 5% Liniment 5ml for topical use in aluminum tube
მწარმოებელი ქვეყანა: Russia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2011
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2016
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით (II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს იბერი +
ცვლილება 02.07.2010 I რიგის ცვლილება - ინსტრუქციის კორექცია
ცვლილება "30.05.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება, ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში, სავაჭრო ლიცენზიის მფლობლის - რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტის - იურიდიული მისამართის ცვლილება, შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - ფარმაკოპეაში შეტანილი დამატების შესაბამისი ცვლილება. "
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 30.05.11
2. 30.05.11